Hava Durumu
Aranan Kelime : Aramayı Bitir
Site İçi Arama
  Ayla Tetik

          aylaguven8@gmail.com
         MESLEK LİSESİ, MEMLEKET MESELESİ

Ülke kalkınması ve işsizliğe kalıcı çözüm olması açısından bireylerin; sektörlerin, iş hayatının ve toplumun  ihtiyaçlarına göre eğitim almaları ve elbette eğitildikleri mesleklerde istihdam edilmeleri gerekir.

Ailelerin çocuklarını üniversite mezunu yapma istegi ve özentisi yıllardır meslek liselerinin geri plana itilmesine ve verilen mezunların da hem eleman ihtiyacına cevap veremeyecek düzeyde az sayıda ve hatta yetersiz eğitim almalarına sebep oldu.

Daha düne kadar, Koç Holding gibi yüzbinlerle ölçülen istihdama sahip bir grubun yöneticisi olan Merhum Mustafa Koç’da bu gerçekten hareketle 2006 yılında “meslek lisesi, memleket meselesi” projesini başlattı.

Ülke sanayi yatırımlarının artması, robotik teknolojinin tüm alanlarda kullanılmaya başlanması ve yeni tekniklerin kullanımına geçilmesi sebebiyle bir yanda kalifiye eleman bulamamaktan şikayetçi işletmeler diğer tarafta ise ne iş olsa yapmaya hazır binlerce genç işsiz ordusunun çaresizliği ülke gerçeğimiz haline geldi.

Koç Holding, Milli Eğitim Bakanlığı yla işbirliğine giderek 81 ilde 265 meslek lisesinde yüzlerce öğrenciye burs sağladı. İlk 4 yılda bu proje ile meslek lisesi öğrenci sayısı yüzde 68 artış gösterdi. Koç Topluluğu şirketlerinde görev yapan 350 çalışanın gönüllü desteği ile bugüne kadar uygulanan “Meslek Lisesi Koçları Programı”, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği öncülüğünde iş dünyasına maloldu.

Meslek liseleri, kalifiye elemanları ülke sanayiine kazandirdığı gibi aynı zamanda kendi mesleki alanlarında girişimci ruha sahip girişimcileri de ekonomimize kazandırmaya başladı. Bu ruh ve yeterliliklerle kendi iş alanlarını yaratmaları ve girişimci olmaları ülke ekonomisi açısından oldukça kritik ve büyük önem taşıyor.

Bugün benzer bir düşünceden hareketle üniversitelerde okutulan girişimcilik eğitiminin dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut durumunu ortaya koyma ihtiyacı belirmiş, üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrasında girişimci olmaları yönünde verilen eğitimlerin nasıl daha verimli hale getirileceğinin belirlenmesi önem kazanmıştır.

İlköğretim, ortaöğretim, meslek liseleri ve üniversitelerde okutulan ve okutulması planlanan girişimcilik dersi teorisyenler tarafından planlanırken aynı zamanda iş hayatındaki girişimcilerin ve profesyonellerin deneyim ve görüşlerinin de dikkate alınması başarılı sonuçlar doğuracak kanaatindeyim.

Ülke işsizlik ve bölgelere göre eleman ihtiyacı analizleri yapılmış ve tüm bölgelerde ihtiyaçlar belirlenmiştir. Bu analiz hangi bölgede hangi kalifikasyona ihtiyaç olduğunu ortaya koyduğundan; meslek liseleri, Ticaret ve Sanayi odaları, MEB mesleki eğitim kursları, İŞKUR meslek edindirme kursları doğru kanalize edilebilmiş ve mümkün olduğunca ihtiyaca uygun eleman yetiştirme çalışmaları yapılabilir hale gelmiştir.

İşte bu kalifiye genç insanlar tercihlerine göre hem sanayimizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak  bilinçli, eğitimli istihdama cevap verecek hem de bu yıl itibariyle devlet tarafından genç girişimcilere kullandırma kararı alınmış 50.000 TL lik kuruluş sermayesini kullanarak yeni girişimler kurabilecekler.

Nasıl ki bir selin önünde durulamaz ise; eğitimli, bilinçli, iş planı yapabilen, kuruluş sermayesine sahip, önünde çalışabileceği uzun yıllar olan bu gençler de engel tanımayacaktır. Sanırım formül tam da bu…

Yorum Ekle


O Gerçek Bilim İnsanının tanımıydı… COVİD-19 (Korona Virüs) Sağlık Çalışanları İçin Meslek Hastalığıdır Değişimin Liderini; İnsan, Sağlık ve Eğitim Belirleyecek Türkiye'nin Ekseni Nasıl Değişecek? Krizler bazen fırsatları birlikte getirir.. Perakende pazarının geleceği Yine, Yeniden Gergin 1 Mayıs… 'Sevgi İzi' İle www.benibuldular.com Meslek Lisesi, Memleket Meselesi 'İş' mi Yok? Kendi İşini Kur O Zaman!