Hava Durumu
Aranan Kelime : Aramayı Bitir
Site İçi Arama
  Ayla Tetik

          aylaguven8@gmail.com
         COVİD-19 (KORONA VİRÜS) SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN MESLEK HASTALIĞIDIR

 

14 Aralık’ta gerçekleşen kabine toplantısından sonra, Covit-19 meslek hastalığı mı olacak sorusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasını içeren yeni düzenleme için talimatı verdi. Düzenleme tamamlandı, Covit-19 hastalığının teşhis ve tedavisi ile görevli sağlık çalışanları için bu hastalık meslek hastalığı sayılacak ve aynı Hepatit-B,  Hepatit-C, HIV, KIRIM-KONGO kanamalı ateşi gibi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip korona virüs (COVID-19) tanısı ile tedavi gören ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malulü hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin bir genelge yayımladı.

Meslek hastalığı ve iş kazası olarak bildirilen COVID-19 vakalarında sağlık giderlerinin yüzde 100'ü karşılanacak, geçici ya da kalıcı iş göremezlik durumunda tazminat alınacak, vefat edenlerin ise yakınlara maaş bağlanacak.

İnsan, hayatını sağlıklı devam ettirmek, sosyalleşmek, insanlığa hizmet etmek ve insan onuruna yakışır bir hayat sürebilmek için çalışmak ve üretmek zorundadır. Sanayileşmeye ve teknolojik ilerlemelere paralel olarak değişen ve gelişen iş hayatı, iş şekilleri, çalışma yöntemleri ve ortamları ile çalışanlar açısından sağlık ve güvenlik tehdidini beraberinde getirmiştir.

Ocak 2013’te İş sağlığı ve güvenliği hakkında ülkemizde yeni yasalar yapılmış ve uygulamaya geçilmiştir. 6330 sayılı yasaya göre; işyerindeki asıl iş dikkate alınarak tehlike grupları belirlenmiştir. Bunlar; az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli. Bu kapsamda, meslek hastalığı kavramı tanımlanmış iş hayatımızdaki ve yasadaki yerini almıştır.

5510 sayılı Kanunun 14. maddesine göre Meslek Hastalığı; Sigortalının çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici ve sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir şeklinde tanımlanmıştır.

Tetkik, tanı, tedavi, vb. gibi hizmetler veren iş yerleri ve çok tehlikeli gurupta yer almaktadır. Yapılan asıl iş çok tehlikeli olarak nitelendirilmiştir.

Yine bu kapsamda sağlık sektörü çalışanları için meslek hastalıkları belirlenmiş ve yasal zeminde de yerini almıştır.

Meslek hastalıklarının tanı ve bildirimi aşamasında eksiklikler olduğu ve bu nedenle meslek hastalığı olarak henüz kabul edilmemiş başkaca hastalıklar olduğu bir gerçektir. İstatistik kayıtlarının geliştirilmesi ile birlikte değişen ve gelişen iş hayatının getireceği olumlu ve olumsuz çalışma şartları bu sayıyı artıracak ya da azaltacaktır.

2013 yılında yasa yürürlüğe girdiğinde 697 adet meslek hastalığı tespiti yapılmıştı. Bunun istatistiklere göre sayısal azlığı ortadadır. Yasa doğru zemine oturmuş olsa da daha fazla istatistik verilere ihtiyaç duymaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), korona virüs enfeksiyonu geçiren bir sağlık çalışanının mesleki maruz kalma sonucunda enfekte olduğu ve korona virüsün meslek hastalığı olarak değerlendirileceğini açıkladı.

Salgının kendisini en fazla hissettirdiği İtalya ve Fransa'da COVID-19 enfeksiyonları meslek hastalığı olarak sayılmıştır. Belçika, Güney Afrika, Kanada, Malezya gibi ülkeler de meslek hastalığı saymış ve yapılacak işlemleri detaylandırmıştır. ABD'de ise korona virüs hastalığının iş ile ilişkili olduğu kabul edilmiştir.

Fedakar sağlık çalışanları için atılan bu adım, insana saygı adına da son derece önemlidir.

Yorum Ekle


Türkiye, AİHM ve İstenmeyen Adamlar Kızılay Hakkında Bol Bilgili Ol!.. Güçlü Kadın Güçlü Türkiye… O Gerçek Bilim İnsanının tanımıydı… COVİD-19 (Korona Virüs) Sağlık Çalışanları İçin Meslek Hastalığıdır Değişimin Liderini; İnsan, Sağlık ve Eğitim Belirleyecek Türkiye'nin Ekseni Nasıl Değişecek? Krizler bazen fırsatları birlikte getirir.. Perakende pazarının geleceği Yine, Yeniden Gergin 1 Mayıs…