Hava Durumu
Aranan Kelime : Aramayı Bitir
Site İçi Arama
16.06.2012 - 11:34
Y.Boyutu: 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

2012-2013 İlköğretim kayıtları hangi tarihte başlıyor?

2012-2013 Eğitim Yılı çalışma takviminde ise okulların açılış tarihi herhangi bir olumsuzluk olmaması halinde 17 Eylül 2012′de başlayacak.

Güncel Posta İstanbul'un Tarafsız Sesi
Yorum Ekle Tüm Yorumlar

2012-2013 eğitim ve öğretim yılı için gereken büyün bilgiler e-kayıt başvuruları, 4+4+4 yeni eğitim sistemi, tablet, uygulamasını haberimiz içerisinde bulabilirsiniz.

Kayıt başvuruları ilköğretim okullarında 1 Haziranda, ortaöğretimde 15 Ağustosta başlayacak. Alınan bilgiye göre, ilköğretimde ve ortaöğretimde kayıtlar internet üzerinden gerçekleştirilecek. Ortaöğretimde geçen yıl 16 ilde pilot başlatılan e-kayıt uygulaması bu yıl Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. E-kayıt uygulaması ilköğretimde 2006 yılında başlamıştı. Ortaöğretimde sınavla öğrenci alan fen ve anadolu liseleri dışındaki liselere kayıtlar 15 Ağustostan sonra okulların kontenjanlarına göre yapılacak. Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) sonuçlarına göre öğrenci alan liseler ise Milli Eğitim Bakanlığının belirleyeceği takvime göre kayıt yapacak. İnternet üzerinden kayıt uygulaması, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre öğrencilerin, velilerin ikametlerine en yakın ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesini esas alıyor.

Bu çerçevede veliler, internet aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığının web sitesinden form doldurarak kayıt başvurusu yapıyor. Başvurular değerlendirilerek, öğrenci ikametine en yakın okula yerleştiriliyor ve buna ilişkin listeler ilan ediliyor. Öğrencilerin kesin kayıt işlemleri, ilan edilen listelere göre ilgili okul müdürlüklerince gerçekleştiriliyor.

MEB yetkilileri, internet üzerinden kayıt sisteminin, velilerin şikayetlerine neden olan ''zorunlu bağışı ortadan kaldırdığını'' belirttiler.

GEREKEN EVRAKLAR

2010-2011 eğitim-öğretim yılında ilköğretim okulları birinci sınıflarına 2004 doğumlu çocukların kayıtları 1 Haziran 2010′da başlıyor.

İlköğretime yeni kayıt olacak çocuklar okullara, Ulusal Adres Veri Tabanı’ndaki adres bilgileri ve T.C. kimlik numaralarının il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde kurulan öğrenci yerleştirme komisyonlarının okul adres eşleştirmeleri sonucunda sistem tarafından otomatik olarak yerleştirilecek.

E-Okul sistemi tarafından tüm öğrencilerin, adreslerinin bulunduğu en yakın ilköğretim okuluna kayıtları yapılacak.

Öğrenci, okullar açıldığında, adres bilgileri doğrultusunda isminin çıktığı okula giderek ders başı yapacak. Öğrencinin isminin çıkması aynı zamanda kayıt belgesi anlamına gelecek. Bunun dışında, herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmayacak.   

Kayıt ve nakillerde ”herhangi bir karışıklık çıkması durumunda” Ulusal Adres Veri Tabanı’ndaki adres bilgileri esas alınacak. ”Velilere kolaylık sağlanması ve adresin doğruluğunun tespiti açısından” okul yönetimleri elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi, kira sözleşmesi veya tapu kaydı gibi belgeler isteyebilecekler.

Sistemde okula yerleştirilen şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin velilerinin talep etmesi halinde istedikleri okula kayıtları daha sonra nakil yoluyla yapılacak.   

Veliler kayıt için gerek internetten form doldurulması, gerek okula başvurulması, ön kayıt yaptırılması, kayıt parası yatırılması gibi herhangi bir işlem yapmayacak.

Veliler, çocuklarının hangi okula kaydedildiğini MEB’in internet sitesinden çocuklarının T.C. kimlik numarasını girerek veya evlerine en yakın ilköğretim okulundan sorarak öğrenebilecekler.

Kayıtlarda ”Yerleşim Yeri Adresinin” esas alınmasına rağmen, yurt dışında ikamet edenler ile yetiştirme yurdu, cezaevi, çocuk ıslah evi, öğrenci yurdu ve yatılı okullarda kalan çocukların ”Diğer Adres” adlı ikinci adresleri yerleşim yeri adresi olarak değerlendirilecek.

İLKÖĞRETİM OKULLARINA İNTERNETTEN E-KAYIT NASIL YAPILIR?

İnternete bağlı bir bilgisayardan http://meb.gov.tr, http://ilsis.meb.gov.tradresinden ilköğretim okulu çağındaki çocuğunun TC kimlik numarasını girerek ”e-kayıt öğrenci başvuru formu” dolduracak. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve ilköğretim okulları, mesai saatleri içerisinde gerekli personel bulundurarak internet ağına bağlı tüm bilgisayarlardan velilerin kayıt işlemlerine yardımcı olacak. Kayıt işlemlerinde velilerden hiçbir şekilde gönüllü veya gönülsüz bağış istenmeyecek.

OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı için 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 66 ayını tamamlayan tüm çocukların okul kayıt işlemlerinin e-okul sistemi üzerinden merkezi olarak yapılmasını, 60-66 ay arasındaki çocukların ise velisinin yazılı isteği ile gelişim yönünden hazır olduğu anlaşılanların ilkokula devamlarının sağlanmasını kararlaştırdı.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ''12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar'' konulu genelge yayımladı.

6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile zorunlu eğitim süresinin 8 yıldan 12 yıla çıkarıldığı ve bazı yeni uygulamaların gündeme geldiğini anımsatan Dinçer, yeni uygulamaların daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla söz konusu kanunla getirilen düzenlemelerle ilgili olarak yapılacak uygulamaları açıkladı.

Zorunlu eğitimin 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl da lise eğitimini kapsadığını belirten Dinçer, öğrencilerin öğrenim gördüğü birinci 4 yılın (1, 2, 3, 4. sınıflar) ilkokul, ikinci 4 yılın (5, 6, 7, 8. sınıflar) ortaokul ve üçüncü 4 yılın (9, 10, 11, 12. sınıflar) ise lise şeklinde isimlendirileceğini kaydetti.

Genelgeye göre, ilkokullar ile ortaokullara ilköğretim veya ilköğretim kurumları, liselere ise ortaöğretim veya ortaöğretim kurumları denilmeye devam edilecek.

Veliler, okul yönetimleri ve mülki amirler ilköğretim öğrencilerinde olduğu gibi ortaöğretim öğrencilerinin de okula devamını sağlamakla yükümlü olacak.

2012-2013 eğitim ve öğretim yılı için 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 66 ayını tamamlayan tüm çocukların okul kayıt işlemleri e-okul sistemi üzerinden merkezi olarak yapılacak.

60-66 ay arasındaki çocukların ise velisinin yazılı isteği ile gelişim yönünden hazır olduğu anlaşılanların ilkokula devamları sağlanacak. Diğer öğrenciler okul öncesi eğitime yönlendirilecek. Ayrıca okul öncesi eğitimde 48-60 ay arası çocuklar için 2013 yılı sonuna kadar belirlenmiş olan yüzde 100 okullaşma hedefi devam edecek.

Okul öncesi eğitim için 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 37-66 ay arasındaki çocukların anaokulunda veya uygulama sınıflarında, 48-66 ay arasındaki çocukların ise ana sınıflarında eğitim almaları sağlanacak.

2011-2012 eğitim ve öğretim yılında ilköğretim 4. sınıfta okuyan ve bir üst sınıfa geçen öğrencilerin 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında ortaokul 5. sınıfa kayıtları e-okul sistemi üzerinden yapılacak. Ancak 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında eğitim öğretime başlamış olan imam hatip ortaokullarına devam etmek isteyen 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları bu okullara yapılacak.

ilkokul, ortaokul ve lisenin bağımsız olarak düzenlenmesine öncelik verilecek-

 İlköğretimi tamamlayan öğrencilere diploma verilmeyecek, 12 yıllık zorunlu eğitim sonunda ortaöğretim diploması verilecek.

2011-2012 eğitim ve öğretim yılında 8. sınıfta okuyan öğrencilerden Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından herhangi birine yerleşemeyen öğrenciler ile bu sınava katılmayan öğrencilerin tamamının tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına kayıt yapmaları sağlanacak.

Yatılı ilköğretim bölge okullarının (YİBO) yatılı kısımlarında sadece ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrencileri yatılı olarak kalacak. İlkokul öğrencilerinin ise köy okullarında veya taşımalı olarak diğer ilkokullar ile yatılı YİBO'larda gündüzlü olarak öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli tedbirler alınacak.

Genelgede, kanunun ''İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulması esastır. Ancak imkan ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir'' hükmünün yer aldığı anımsatılarak, bu bağlamda 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında özellikle ilkokul birinci sınıfa kaydolacak öğrenci sayılarının da dikkate alınarak okullarla ilgili gerekli planlamaların acilen yapılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için şu tedbirlerin alınması gerektiği kaydedildi:

''Fiziki şartların uygun olduğu durumlarda ilkokul, ortaokul ve lisenin bağımsız olarak düzenlenmesine öncelik verilecek.

 Okulların fiziki ortamları, öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak düzenlenecek.

 Aynı bina içerisinde ilkokul ile ortaokulun veya ortaokul ile lisenin birlikte bulunması durumunda, okul giriş çıkış kapıları ile bahçe gibi ortak kullanım alanlarının öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak imkanlar dahilinde düzenlenmesi sağlanacak.

İmam hatip ortaokullarının bağımsız ortaokul olarak kurulmasına öncelik verilecek, bunun mümkün olmadığı durumlarda imam hatip liseleri ile birlikte kurulabilecek. Ancak bu durumda imam hatip ortaokulu öğrencileri ile imam hatip lisesi öğrencilerinin okul giriş-çıkış kapıları ile bahçe gibi ortak kullanım alanlarının öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak imkanlar dahilinde düzenlenmesi sağlanacak.

Şartların uygun olmaması durumunda aynı binada bulunan ilkokul ve ortaokul için ikili öğretim uygulaması yapılabilecek. İkili öğretim yapan okullarda ortaokullar sabahçı, ilkokullar ise öğlenci olarak eğitim öğretim faaliyetlerini yürütecek.

Çeşitli sebeplerle kapalı bulunan okulların ihtiyaç halinde yeniden kullanıma açılması için gerekli tedbirler alınacak. Ortaokulların ilkokul veya liselerle birlikte aynı binada kurulması halinde okulun bir müdürü bulunacak. Bunun için binada daha önce görev yapan okul müdürü yeni uygulamaya göre iş ve işlemleri yürütecek. Örneğin ilkokul ve ortaokulun aynı binada bulunması durumunda mevcut okul müdürü ilkokul ve ortaokulun yönetiminden sorumlu olacak. Ortaokulun lise ile birlikte kurulması durumunda ise lise müdürü ortaokulun iş ve işlemlerini de yürütecek.''

Taşımalı eğitim de düzenlenecek

Eğitimi 12 yıla çıkaran kanunla ilkokul 4 yıllık eğitim öğretim veren kurum olarak tanımlandığından, birleştirilmiş sınıf uygulamaları 1, 2, 3 ve 4. sınıfları kapsayacak şekilde uygulanacak.

MEB Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği kapsamında taşınan ilköğretim çağı öğrencileri için söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerindeki belirtilen ''1-3. sınıf öğrenci sayısının 10'un altında olması'' ifadesi, ''1-4. sınıf öğrenci sayısının 10'un altında olması'', ''4-8. sınıflar'' ifadesi ise ''ortaokul 5-8. sınıflar'' şeklinde dikkate alınarak uygulanacak.

Taşıma merkezi olan okullarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmayacak ve yapılan taşıma planlamaları bu doğrultuda yeniden düzenlenerek, ihalelerin zamanında bitirilmesi sağlanacak.

Kanun gereği 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren zorunlu eğitim kapsamındaki ortaöğretim (lise) öğrencilerinin taşınmasına yönelik planlamaların, taşımalı ilköğretim uygulaması ile uygulama birliği sağlanması bakımından, ilköğretim ile eş zamanlı olarak tamamlanması sağlanacak.

Bakan Dinçer, genelgede, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren başlayacak olan 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamalarının herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeden etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için belirtilen konularla ilgili olarak valiliklerce acilen her türlü tedbirin alınması hususunda talimatta bulundu.

4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ NASIL UYGULANACAK?

Hükümet eğitimde iki önemli adım atmaya hazırlanıyor. Zorunlu eğitim 12 yıl olacak, katsayı adaletsizliği de yasayla ortadan kaldırılacak. Hedef mesleki eğitimi artırmak.

AK Parti, eğitim sistemine köklü reform getirecek paketi tamamlamak üzere. Zorunlu eğitim 12 yıla çıkacak, YÖK Kanunu’nun 45. maddesi değiştirilerek, üniversiteye girişteki katsayının eşit uygulanması yasalaşacak. AK Parti, eğitimde iki önemli adım atmaya hazırlanıyor. Üniversiteye girişte meslek lisesi mezunlarına yönelik uygulanan katsayı adaletsizliğini kaldırmaya yönelik yasal düzenleme yapılacak. AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer alan zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması uygulaması da hayata geçiriliyor. Eğitimde 4+4+4 sistemine geçilecek. Başbakan Erdoğan başkanlığında yapılan son MYK toplantısında eğitim alanındaki düzenlemeler masaya yatırıldı.

YASADAN ÇIKARTILACAK

Meslek lisesi mezunlarına yönelik uygulanan katsayı adaletsizliğinin giderilmesine yönelik olarak YÖK Kanunu’nda değişiklik yapılacak. YÖK Kanunu’nun 45. maddesinde yer alan “Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçiminde, adayların ortaöğretim süresindeki başarıları Yükseköğretim Kurulu’nun uygun göreceği şekilde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından geliştirilecek bir yöntemle ek bir puan olarak tespit edilir ve yükseköğretim kurumlarına giriş sınav puanlarına eklenir” düzenlemesi kaldırılacak ve üniversiteye girişteki katsayının eşit olarak uygulanması yasal hale getirilecek.

YÖK KALDIRDI AMA…

YÖK Genel Kurulu, 1 Aralık 2011 tarihinde yaptığı toplantıda üniversite sınavındaki girişteki katsayının bütün adaylar için 0,12 olarak uygulanmasına karar vermişti. Ancak, YÖK’ün bu kararı aleyhine Danıştay’da iptal davası açıldığına dikkat çekiliyor. YÖK Kanunu’nun 45. maddesinde yapılacak değişiklikle katsayı adaletsizliğini yasal dayanağı ortadan kaldırılacak. AK Parti’nin, seçim beyannamesinde yer alan zorunlu eğitimin 12 yıla çıkartılmasına yönelik düzenlemeyi de hayata geçiriyor. Meclis tatile girmeden önce zorunlu eğitimin 12 yıla çıkartılmasına yönelik yasal düzenleme yapılacak.

4+4+4 SİSTEMİ GELECEK

Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkartılması ile birlikte 5+3 olarak uygulanan zorunlu eğitim sistemi 4+4+4 olarak uygulanacak. İlköğretimin 4. sınıfından sonra öğrenciler yönlendirmeli eğitime tabi tutulacak. İlköğretimin 4. sınıfından sonra öğrenciler yeteneklerine göre mesleki eğitime yönlendirilecek.

Hedef mesleki eğitimi artırmak

AK Parti, mesleki eğitimde yönlendirmeli sisteme geçerek mesleki eğitimi hem sayı hem de kalite olarak artırmayı hedefliyor. Sekiz yılık kesintisiz eğitime geçilmesi ile birlikte meslek lisesine gidenlerin oranı yüzde 70’tenyüzde 30’a düşmüştü. AK Parti, hem katsayıyı kaldırmak hem de mesleki eğitimde yönlendirmeyi getirmekle mesleki eğitime gidenlerin oranlarını yüzde 70’e çıkartmayı amaçlıyor.

İmam hatip Liselerinin ortaokul bölümü yeniden açılabilecek

AK Parti, imam hatip liselerinin ortaokul bölümlerinin kapatılmasıyla geçilen 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitime son verecek. Teklif kabul edilirse zorunlu eğitim 13 yıla çıkarken, isteyen öğrenciler orta kademede imam hatiplere geçiş yapabilecek

İmam hatip liselerinin ortaokul bölümleri yeniden açılıyor. 28 Şubat sürecinde 1997-1998 Eğitim Öğretim Yılı’nda kesintisiz 8 yıllık zorunlu eğitim uygulaması başladığı için imam hatip liselerinin ortaokul bölümü kapanmıştı. Daha önce ilkokuldan mezun olduktan sonra (12) yaşında imam hatip lisesine kaydını yaptıran öğrenciler, 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim nedeniyle sadece lise bölümlerine 15 yaşında kayıt yaptırabilir hale gelmişti. Bu durum bir çok tartışmayı da beraberinde getirmişti.

İLKOKUL-ORTAOKUL GERİ DÖNÜYOR

12 yıl zorunlu eğitimi 4+4+4 olarak üç kademe haline getirecek yeni eğitim modeli teklifinde "kademe" nitelendirilmesi kaldırıldı. İlköğretimle ilgili ifade de değiştiriliyor.  12 yıl zorunlu eğitimi 4+4+4 olarak üç kademe haline getirecek yeni eğitim modeli teklifinde "kademe" nitelendirilmesi kaldırıldı. İlköğretim birinci kademe yerine ilkokul, ilköğretim ikinci kademe yerine ortaokul ifadesi getirildi. Teklif yasalaşırsa 8 yıl kesintisiz eğitim sonrası kullanılan ilköğretim okulu ifadesi tarihe karışırken, eski ilkokul, ortaokul sistemine dönülmüş olacak.

Mİlli Eğitim Komisyonunda zorunlu eğitimi 12 yıla çıkartarak kesintisiz eğitime son veren yeni eğitim modeli teklifinin görüşmeleri sürüyor. 8 yıllık zorunlu ilköğretimi birinci ve ikinci kademe olarak düzenleyen teklifteki ikinci maddenin değiştirilmesi için AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma ve AKP Düzce Mİlletvekili Osman Çakır önerge verdi. Önergenin kabul edilmesiyle teklifteki "İlköğretim okulunun kademeleri şunlardır: Dört yıl süreli ilköğretim birinci kademe, dört yıl süreli ilköğretim ikinci kademe" maddesi, "İlköğretim; 1'inci maddede belirtilen amacı gerçekleştirmek için kurulmuş dört yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir milli eğitim ve öğretim kurumudur" şeklinde değiştirildi. Değişiklik önergesi gerekçesinde ilkokul ve ortaokul ifadelerinin toplumda kabul görmüş anlaşılması daha kolay ve halkın iyi bildiği tanımlamalar olduğu için yapıldığı belirtildi.

OKULLARDA SÜT DAĞITIMI YENİ EGİTİM YILINDA NASIL UYGULANACAK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, okullarda süt dağıtımı kampanyasının nasıl olacağına açıklık getirirken ana sınıfı ve ilköğretim ilk 5 sınıfına dikkat çekti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, okullarda süt dağıtımı kampanyasıyla ana sınıfıyla ilköğretimin ilk 5 sınıfındaki çocuklara süt dağıtılacağını, ancak dağıtımın her gün değil, arzın yüksek olduğu dönemlerde yapılacağını açıkladı. Eker, Turgut Özal Üniversitesi'nde düzenlenen ''Türkiye' nin Tarım Politikası'' konulu konferansa gelişinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eker, bir gazetecinin, bozuk gıda satanların internet sitesinden teşhir edileceğine ilişkin açıklamalarının anımsatılması üzerine, mevzuatın daha önce sağlıksız gıda üreten ve satanlarla ilgili sınırlı tedbirler almaya imkan verdiğini söyledi. Yeni düzenlemeyle bunları artık teşhir de edebildiklerine dikkati çeken Eker,''Balla ilgili, özellikle televizyonlarda reklamları da var, çalışma var. Çok kısa süre içerisinde artık hem piyasadan toplatma, para cezasının yanında bir de bunları markası, ismi, firmasıyla birlikte kamuoyuna da açıklayacağız'' dedi. Eker, bir başka gazetecinin çıkan sonuçların kötü olup olmadığını sorması üzerine, bazılarının içinde glikoz şurubu gibi maddelerin bulunduğunu, bunların tespit edildiğini, bazılarının firmalara tebligatının yapıldığını bildirdi. Eker, bazı ürünlerle ilgili olarak da sürecin birkaç gün içinde tamamlanacağını belirtti.

Eker, bu balların reklamlarının yasaklanıp yasaklanmayacağının sorulması üzerine, reklamlarla ilgili olarak, RTÜK'e başvurduklarını ifade etti.

Mehdi Eker, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı süt kampanyasıylailgili çalışmaları olup olmadığı sorusu üzerine de, ''Var. Kararname imzalandı, yayınlanacak. Yayınlanır yayınlanmaz illerdeki okullarda öğrencilere dağıtılacak'' diye konuştu. Dağıtımın süreli olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlarken Eker, ''Ana sınıfıyla ilköğretimin ilk 5 sınıfındaki çocuklara dağıtılacak ama tabii bu bütün yıl boyu her gün değil, süt arzının özellikle yüksek olduğu dönemlerde... '' dedi. Amaçlarının hem çocuklara sağlıklı bir içecek sunmak hem de süt içme alışkanlığını kazandırmak ve süt tüketimini artırmak olduğunu belirten Eker, aynı zamanda hayvancılığa da destek sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Eker, başka bir soru üzerine bozuk bal üreten ve satan şirket sayısını daha sonra açıklayacaklarını ifade etti. Bu konudaki denetimlerin değişik şekillerde yapıldığını anlatan Eker, şunları söyledi:

''Balla ilgili şöyle bir şey var; bir gidiyorsunuz marketten, raftan alıyorsunuz, bir de özellikle vatandaşlarımızın bunu bilmesinde fayda var, mesela raftan alınan ürün, aynı markanın aynı ürünü sağlam çıkıyor. İnternet üzerinden veya kargoyla gönderilenler bozuk çıkıyor. Çünkü rafta denetim yapılıyor veya imalathanenin bir yerinden alıyorsunuz sonuç iyi çıkıyor. Bazen ekranlarda görüyorsunuz, vatandaşa ikram ediyorlar, kameralar önünde, onlarda da bir sorun olmuyor. Sonra siz ayrıca kargo yoluyla alıyorsunuz, oradan gönderilen ürünlerde sorun çıkıyor. Biz de tabii her türlü tedbiri alıp biz de kargoyla ürün alıyoruz, inceliyoruz. Sonuçta ona göre hareket ediyoruz.''

Eker, ''Daha ziyade kargoyla olanlarda mı problem çıkıyor'' sorusuna, ''Orada ihtimal daha yüksek'' yanıtını verdi.

-Türkiye'nin tarım politikası-

 

Eker, konferansta öğrencilere hitap ederken de Turgut Özal üniversitesinde bu konferansı vermenin kendisi için anlamlı olduğunu, Özal'ın Türk siyasetinde çığır açan bir lider olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarım politikasıyla ilgili bilgi veren Eker, tarım sektörüne çeşitli sebeplerle bir dönem gereken önemin verilmediğini ifade etti. Eker, ''Halbuki bizim yaşadığımız coğrafya, buğdayın, bakliyatın ve pek çok ürünün anavatanıdır'' dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak önemli alan araştırmaları yaptırdıklarını, 14 temel tarım kanunu çıkardıklarını aktaran Eker, verdikleri bütün destekleri de üretimde verimlilik ve kaliteyle ilişkilendirdiklerini belirtti. Türkiye'nin tarım gelirini 2010 yılı itibarıyla 62 milyar dolara çıkardıklarını dile getiren Eker, Türkiye'nin daha önce dünya ülkeleri arasında 11. sıradayken, 7. sıraya yükseldiğini kaydetti.

Çiftçinin kullandığı mazot, gübre, sertifikalı tohum yanında hayvancılık, hububat, bakliyat ve yağlı tohum desteği de verdiklerini anlatan Eker, tarım sigortasına büyük önem atfettiklerini vurguladı.

Eker, tarımın insanların hayatında büyük önem taşıdığını belirterek, ''Necip Fazıl bir dizesinde diyor ya, 'Yokluğunda buldum seni' diye, tarım da yokluğunda anlaşılan bir şeydir'' diye konuştu.

Türkiye'nin su açısından fakir bir ülke olduğuna dikkati çeken Eker, en büyük sorunun su, ikinci sorunun Medeni Kanun'dan kaynaklanan miras yoluyla tarım arazilerinin bölünmesi olduğunu söyledi. Osmanlı döneminde tarım arazilerinin bölünmediğini, İsviçre'den alınan Medeni Kanun'da da aynı biçimde bir yasa maddesinin olmadığını anlatan Eker, dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde buna rastlanmadığını belirtti.

İsrail'in Osmanlı sistemini örnek alarak, tarım arazilerinin bölünmesine engel olduğunu dile getiren Eker, hazırlanan yasal mevzuatla bunun önüne geçileceğini kaydetti.

Daha sonra öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Eker, bir öğrencinin, Suriye'ye tarımsal yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını sorması üzerine, Suriye'de devletin vatandaşa zulmetmesinin önüne geçilmesini arzuladıklarını ifade etti. Eker, ticari müeyyidelerin uygulandığını, uygulanmaya devam edileceğini söyledi.

Eker, bir başka öğrencinin, gıda mühendisliği bölümünü bırakıp hukuku seçtiğini söylemesi üzerine, gıda mühendisliğinin iyi bir alan olduğunu ifade etti. Eker, ''Ama hukuk da güzel. Benim oğlum da, kızım da hukukçu'' dedi.

2012-2013 TABLET DÖNEMİ BAŞLIYOR, TABLETLER NE İŞE YARAR

Öğrencilere “tablet” dağıtılması haberleri çıkıyor bu aralar sıklıkla.Yaklaşık on yıl kadar önce de “bilgisayarlı eğitim” haberleri çıkıyordu. Eğitim sistemimizin her dönem yeni bir şekil düzenlemesine uğrar. Ama eğitimin kalitesinin artması, öğretmenlerin hayat standardının düzeltilmesi, ders yapısının ve içeriğinin düzenlenmesi gibi önemli sorunlar hep devam eder gider. Eğer insan boş konuşuyorsa, cep telefonuyla da boş konuşur. Teknolojinin üst düzey bir aracına sahip olduğu için konuşmasının içeriği değişmez.  Aynı durum tabletler, bilgisayarlar için de geçerli tabii. Eğer içine koyacak bilgi yoksa daha doğrusu siz bir şeyler öğrenmek niyetinde değilseniz tabletin size yapabileceği tek şey oyun oynamak olabilir. Örneğin yıllardan beri yazdığım bir şey var: Uygarlık tarihi. Öğrenciler benim zamanımdan beri bir sürü derse giriyor, bunları ezberliyor, asıl amaç üniversite sınavı daha çok test tekniği ve mantık yürütme üzerine kurulu. Bilgi araştırma, analiz üzerine kurulu değil. Belki bölük pörçük birçok bilgi öğrencilerin kafasına dolduruluyor ama bunlar belli bir mantık zinciri içinde, belli bir tarih bilinciyle verilmiyor. Bir savaşın ya da barışın, bir buluşun, bir keşfin nelere yol açtığı, o anda başka neler olduğu gibi genel bir panorama verilmediği için bütün bu bilgiler yerli yerine oturmadan unutulup gidiyor. Lise eğitiminden geçmiş birinin kesinlikle bileceğini düşündüğümüz, genel kültür denilebilecek bilgiler, kendi ülkemizde, hatta bu öğrencilerin kendi çevresiyle ilgili bilgileri bile son derece kısıtlı.

Hatta daha ilginci, İngilizce öğretmekle fazlasıyla uğraştığımız halde öğrencilere kendi dilindeki en basit kuralları bile öğretememiş olmamız. Televizyonlardaki yarışma programlarında kimi sorulara verilen cevapları, oradaki seçeneklerle ilgili akıl yürütmeleri ve bu yarışmacıların iyi üniversiteleri bitirmiş olduğunu görünce insan bu eğitim sisteminin tabletlerle filan düzelmeyeceğini anlayabilir.


Paylaş :
Bu Haberi Arkadaşına Gönder
Gönderen  Alıcı
Gidecek e-posta
       
YORUMLAR :