Çatalca Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı görüşüldü
Çatalca Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında altı gündem maddesi görüşüldü.
11:19:00 2012-05-11

 Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara’nın ilçedeki köy ve mahalle muhtarları ile beraber şehir dışındaki bir programda olması nedeniyle Çatalca Belediye Meclisine, Meclis 1. Başkan Vekili Raşit Erbil başkanlık yaptı. Çatalca Belediye Meclisinde görüşülen gündem maddelerinden 1. ve 6. gündem maddeleri oy birliği ile kabul edilirken, 2. ve 5. gündem maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonu’na, 3. ve 4. gündem maddeleri ise İmar Komisyonuna havale edildi. Çatalca Belediyesi Meclisi Mayıs ayı toplantısının 2. birleşimi komisyonlardan gelecek raporları görüşmek üzere 11 Mayıs 2012 Cuma günü 2. birleşimini gerçekleştirecek.

 
 
Çatalca Belediyesi Meclisi Mayıs ayı toplantısında gündem maddeleri ise şöyle oluştu:
 
 
1. Belediye Meclisimizce alınan 10/02/2012 tarih ve 29 nolu “2012 Yılı Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf etme maliyetleri esas alınarak tarife oluşturulması ile ilgili” meclis kararına ilave olarak, katı atık sözleşmesi yapılan firma listesinin İSKİ'ye bildirilmesi hakkında Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yazısı.
 
2. 2011 Yılı Kesin Hesaplarının görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yazısı.
 
3. İlçemiz Ferhatpaşa Mahallesi 117 ada 9 ve 10 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı plan tadilatı ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün yazısı.
 
4. 30/04/2012 tarih 740 – 4194 sayılı 1/1000 ölçekli İlçemiz Akalan Köyü Uygulama İmar Planı ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün yazısı.
 
5. Belediyemiz tarafından düzenlenecek Asansör Tescil Belgeleri ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü'nün yazısı.
 
6. Belediye Başkanlığımız ile Türkak akreditasyonuna sahip A tipi muayene kuruluşlarından biriyle sözleşme yapılabilmesi için Belediyemiz Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü'nün yazısı.
 

Bu haber  4  kere okundu